Aktualności

Dofinansowanie do budowy dachu zielonego w ramach programu „Moja Woda”

W ramach ogólnopolskiego programu „Moja Woda” można uzyskać dofinansowanie do budowy zielonego dachu jako elementu pozwalającego na zagospodarowanie wody opadowej. Informację tę potwierdziła wypowiedź Biura Prasowego NFOŚiGW.

Na nasze pytanie:

Czy inwestycje związane z wykonaniem zielonych dachów kwalifikują się do programu „Moja Woda” i w której pozycji należy je ująć, mając na uwadze  wymienione poniżej:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) instalacja rozsączająca,

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

·      zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

·      zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w
przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

·      zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Otrzymaliśmy odpowiedź:

Informujemy, że co do zasady, jeśli jest to element pozwalający na zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości, jak najbardziej tak.

Elementy instalacji dla „zielonego dachu” mogą być dofinansowane zgodnie z pkt.:
b) instalacja rozsączająca,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Ważne są  oczywiście konstrukcyjne przygotowanie  budynku i dachu.

źródło:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, Polska

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 01.07.2020 r. przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które udzielają również wszelkich informacji nt. Programu oraz warunków naboru wniosków.

Tu można znaleźć listę teleadresową Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (linki do Programu Priorytetowego „Moja Woda”).

Ofertę na małe dachy na domach prywatnych, wiatach, garażach można znaleźć pod tym linkiem dachyzielone.net/oferta/zrob-to-sam/

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wsparcia projektowego. 

Doradzimy jakie rozwiązania będą optymalne dla Ciebie. Dostarczymy materiały we wskazane miejsce. Będziemy wspierać na etapie montażu.

Doradztwo techniczne, informacje i oferta: piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691