Aktualności

Dotacje do zielonych dachów dla osób fizycznych: do 6 tys. w ogólnopolskim programie „Moja Woda”

3 sierpnia 2023 ruszyła nowa odsłona programu „Moja Woda” z budżetem 130 mln zł – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Właściciele domów będą mogli dostać do 6 tys. zł na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych. Nabór w trzeciej edycji programu „Moja Woda” rozpoczął się 3 sierpnia br. i potrwa do wyczerpania budżetu programu, czyli ponad 130 mln zł.

Tak jak w poprzednich edycjach, program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu „Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – dachy zielone (warstwa drenażowa) – niestety bez kosztów nasadzeń;
  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Moja Woda 2023 jak dostać dotację

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do właściwego dla danej miejscowości wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Ministerstwo przekazało ponadto, że minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.

Miło nam, że w oficjalnej grafice informującej o programie „Moja Woda” opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i  Środowiska została pokazana instalacja dostarczonych przez APK Dachy Zielone drenaży, włóknin i maty rozchodnikowej na dachu zielonym realizowanym przez naszego Klienta.

Więcej informacji jak składać wnioski w programie „Moja Woda” na naszym portalu http://zielonainfrastruktura.pl/dotacje-do-dachow-zielonych-do-6-tys-zl-w-ramach-nowej-edycji-programu-moja-woda/

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem materiałów do zielonego dachu. Zadzwoń lub napisz. Doradzimy, przygotujemy ofertę. Dostarczymy każdą, nawet małą ilość materiałów we wskazane miejsce na terenie całej Polski.