O nas

Piotr Wolański APK Dachy Zielone

APK Dachy Zielone – autoryzowana firma wykonawcza i dystrybutor Optigruen

Od 14 lat prowadzi firmę realizującą hydroizolacje dachów płaskich i tarasów antykorzenną membraną EPDM, dostarczającą materiały i rozwiązania na zielone dachy.

Specjalizuje się w dachach zielonych – konsultuje projekty, realizuje zielone dachy, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży, związanych z adaptacją do zmian klimatu i zrównoważonym rozwojem miast.

Autor artykułów popularyzujących tematykę walorów ekologicznych dachów zielonych oraz licznych publikacji na temat antykorzennych hydroizolacji EPDM. Często też zapraszany jest przez media do współpracy jako doświadczony ekspert. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką.

Współzałożyciel i pierwszy koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego polskie wydania wytycznych.

Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ).

Dostawca specjalistycznych materiałów i rozwiązań:

Nasze usługi są kompleksowe i obejmują:

 

Zobacz niektóre nasze realizacje

Zobacz niektóre nasze referencje

Zobacz aktualne wydarzenia

Zobacz nasze projekty badawcze

Zobacz nasze publikacje