Referencje

Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Od 10 lat realizuje hydroizolacje dachów płaskich i tarasów membraną EPDM i zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje zielone dachy, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży. Autor publikacji popularyzujących tematykę dachów zielonych oraz licznych publikacji na temat antykorzennych hydroizolacji EPDM. Prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką. Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego pierwsze polskie wydanie wytycznych.

Wybierz pewnego wykonawcę – APK Dachy Zielone firmę z Certyfikatem DAFA!

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dachu płaskiego, czy dachu zielonego warto sprawdzić rzetelność firmy wykonawczej i producentów poszczególnych materiałów budowlanych. Jak więc zweryfikować odpowiednie uprawnienia? Potwierdzeniem wiarygodności oraz jakości jest z pewnością Certyfikat DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad. Przeszliśmy pozytywnie weryfikację, spełniamy najwyższe standardy pod względem jakości prac i obsługi klientów, od wielu lat jesteśmy aktywnymi członkami Stowarzyszenia i posiadamy Certyfikat DAFA.

Referencje EPDM Resitrix SKW

Producent membran Resitrix SKW (EPDM) niniejszym udziela referencji firmie Piotr Wolański APK Dachy Zielone jako sprawdzonej, autoryzowanej firmie wykonawczej, realizującej prace hydroizolacyjne i poszycia dachowe z zastosowaniem naszych produktów.

Firma APK Dachy Zielone zna bardzo dobrze technologię, została gruntownie przeszkolona i ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to firma wyspecjalizowana w tej technologii, stosująca EPDM Restrix SKW na bardzo wymagających realizacjach, w tym jako hydroizolację pod warstwy dachu zielonego.

W ciągu wieloletniej współpracy firma APK Dachy Zielone zrealizowała ponad 15 000 m2 hydroizolacji i poszyć dachowych z zastosowaniem membran EPDM Resitrix SKW. Z całym przekonaniem rekomenduję firmę APK Dachy Zielone jako godną polecenia i cenioną za jakość pracy przez klientów oraz zleceniodawców.

Witold Okoński, Carlisle Construction Materials GmbH

pobierz plik Referencje EPDM Resitrix SKW

pobierz certyfikat badania EPDM Resitrix SKW na antykorzenność zgodnie z wymaganiami FLL FLL-Certificate Resitrix SK W Full Bond

Referencje od firmy Pro-Tronik

P.P.U. Pro-Tronik z siedzibą w Krakowie potwierdza, że firma APK Piotr Wolański z siedzibą ul. Kolna 12b w Krakowie na nasze zlecenie w okresie  listopad 2010r. – maj 2011r. wykonała 4 tarasy zielone oraz 2 tarasy użytkowe na budowie apartamentów „Tarasy na Woli” przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie. Inwestor deweloper „Doctor Q Bud” z Krakowa.

Zakres prac obejmował hydroizolację metodą EPDM oraz montaż termoizolacji i warstw dachu zielonego.

Wykonawca wywiązał się z powierzonych prac w ustalonym terminie, zgodnie z wymogami projektowymi oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i dużą starannością.

P.P.U. Pro-Tronik, Kraków, dn. 20.02.2012r.

Referencje od firmy Łucz-Bud

P.H.U.B. „Łucz-Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w (26-600) Radom, przy ul. Paderewskiego 15 niniejszym zaświadcza, że firma APK Piotr Wolański z siedzibą w Krakowie przy ul. Kolnej 12b wykonywała na nasze zlecenie hydroizolację stropów nad garażami na powierzchni poza obrysem ścian zewnętrznych budynków wraz z warstwami wykończeniowymi na osiedlu trzech budynków wielorodzinnych „Apartamenty pod Magnoliami” w Krakowie przy ul. Smętnej 7.
Roboty wykonywano w terminie od 28.03.2011 r. do 07.09.2011 r.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła: 61 251,71 zł netto.

Wszystkie prace wykonane zostały w sposób profesjonalny, z zachowaniem umownych terminów, zgodnie z wiedzą i sztuką inżynierską oraz przepisami prawa budowlanego.
Jesteśmy w pełni zadowoleni ze współpracy i polecamy innym inwestorom firmę APK Piotr Wolański, jako rzetelnego i solidnego wykonawcę prac budowlanych.
Poniższe referencje wydaje się na prośbę zainteresowanego.

Z poważaniem
V-ce Prezes Zarządu ds. produkcji
Krzysztof Mizera
Radom, dn. 05.03.2012 r.