Aktualności

Już wkrótce: Praktyczny poradnik projektowania, realizacji i utrzymywania zielonych torowisk z mat rozchodnikowych

Trwają prace nad wydaniem w wersji cyfrowej „Praktycznego poradnika projektowania, realizacji i utrzymywania zielonych torowisk z mat rozchodnikowych”. Opracowanie będzie udostępniane bezpłatnie.

Osoby zainteresowane przesłaniem pliku prosimy o informację na adres: redakcja@zielonainfrastruktura.pl.

Zielone torowiska z rozchodników to jedno z najlepszych rozwiązań z zakresu zielone infrastruktury polecanych przez Bazę Wiedzy o Zmianach Klimatu KLIMADA 2.0, gdzie można również znaleźć dane dotyczące porównania kosztu wykonania i utrzymania zielonych torowisk w zabudowie trawiastej i w zabudowie z rozchodników.

Torowiska wykonane z mat rozchodnikowych (rozchodniki w rolce) instaluje się bardzo szybko. Po ukorzenieniu nie wymagają regularnego podlewania, ani koszenia. To duża przewaga np. nad trawnikami, które należy regularnie podlewać i kosić. Terenów obsadzonych rozchodnikami nie trzeba kosić, wystarczy nawadniać tylko w czasie długotrwałej suszy, usuwać chwasty, nawozić.

Dzięki tym zaletom jest to roślinność, która pozwala oszczędzać koszty i tak cenne zasoby jak: woda, paliwo i energia elektryczna do kosiarek oraz praca ludzka.

Tereny obsadzone rozchodnikami w miastach to przykład zielonej infrastruktury, NBS (ang. Nature Based Solutions) i zrównoważonych systemów drenażu.

Rozchodniki to rośliny odporne na suszę. Stosując rozchodniki w miastach spełniamy zalecenia „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” dotyczące wprowadzenia do uprawy roślin o niższej wodochłonności.

Zielone torowiska stanowią tereny biologicznie czynne, których tak brakuje w zabetonowanych przestrzeniach miast.