Aktualności

Pierwsze polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL

Miło nam poinformować, że w ramach Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w Stowarzyszeniu DAFA rozpoczęliśmy prace nad wydaniem w języku polskim „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Od 2014r. Stowarzyszenie DAFA zostało Członkiem FLL. W ramach współpracy członkowskiej, DAFA pozyskała prawo do wydania w Polsce wytycznych dla dachów zielonych FLL („Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“).

Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata i uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.