Aktualności

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Zielone dachy” – wyraź swoje poparcie

26 maja 2021 ruszyła akcja zbierania podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”).

Deklarację poparcia dla tej inicjatywy można złożyć on-line na stronie

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home/allcountries

Inicjatywa została zarejestrowana przez UE, a podany powyżej adres to oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej.

W Europie istnieje wiele obiektów handlowych z pustymi dachami. W większości przypadków dachy te nie są wykorzystywane w żadnym celu. Na dodatek dachy te pełne są tworzyw sztucznych i kamieni, materiałów, z których te dachy są wykonane. Miejsca te nie przyczyniają się zatem do korzyści dla środowiska, a raczej zwiększają szkody w środowisku.

Skupienie uwagi na korzyściach dla środowiska wynika z obecnego kryzysu ekologicznego. Musimy przemyśleć i znaleźć sposoby zwiększenia świadomości na temat problemów związanych ze środowiskiem i przywrócenia zdrowej równowagi między naszym społeczeństwem, gospodarką i ochroną planety. Zasadniczym elementem planu jest więc wykorzystanie istniejących przestrzeni na dachach budynków.

Pomysł polega na stworzeniu zielonych ogrodów na dachach różnych korporacji. W ten sposób niewykorzystane dachy mogłyby zostać przekształcone tak, aby przyczyniały się do poprawy środowiska i pomagały w walce kryzysem ekologicznym.

Warunkami powodzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej są zebranie jednego miliona deklaracji poparcia oraz osiągnięcie minimalnych progów w co najmniej 7 krajach.

Wymagany próg dla Polski to 36 660 podpisów.

Ilość zebranych głosów można sprawdzać na https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home/allcountries

Koniec okresu zbierania deklaracji poparcia przypada na 26.05.2022

Więcej informacji publikujemy na naszym portalu: http://zielonainfrastruktura.pl/europejska-inicjatywa-obywatelska-zielone-dachy-wyraz-swoje-poparcie/