Aktualności

Wystąpienie podczas Walnego Zgromadzenia DAFA

6 czerwca 2013r. w Dolsku k. Poznania ponad 100 osób związanych ze Stowarzyszeniem Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkało się, aby wspólnie podsumować 7 rok działalności organizacji.

Stowarzyszenie DAFA pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk. Ważną częścią spotkania były wystąpieniach koordynatorów poszczególnych grup roboczych, którzy dokonali podsumowania dotychczasowych prac.

Piotr Wolański współzałożyciel i Koordynator Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE omówił założenia programowe i podjęte przez grupę działania, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. Zobacz też artykuł prasowy na ten temat w zakładce Publikacje.