O nas

Piotr Wolański APK Dachy Zielone

APK Dachy Zielone – autoryzowana firma wykonawcza, dystrybutor materiałów i roślin do dachów zielonych

Piotr Wolański od 16 lat prowadzi firmę realizującą hydroizolacje dachów płaskich i tarasów antykorzenną membraną EPDM, dostarczającą materiały i rozwiązania na zielone dachy.

Specjalizuje się w dachach zielonych – konsultuje projekty, realizuje zielone dachy, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży, związanych z adaptacją do zmian klimatu i zrównoważonym rozwojem miast.

Autor artykułów popularyzujących tematykę walorów ekologicznych dachów zielonych oraz licznych publikacji na temat antykorzennych hydroizolacji EPDM. Często też zapraszany jest przez media do współpracy jako doświadczony ekspert. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką.

Uczestniczy w charakterze eksperta w zajęciach dydaktycznych dla studentów m.in. Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Współzałożyciel i pierwszy koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego polskie wydania „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych”.

Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ).

APK Dachy Zielone to dostawca specjalistycznych materiałów i rozwiązań:

Nasze usługi są kompleksowe i obejmują:

 

Zobacz niektóre nasze realizacje

Zobacz niektóre nasze referencje

Zobacz aktualne wydarzenia

Zobacz nasze projekty badawcze

Zobacz nasze publikacje