Badania

Dachy zielone badania i rozwój, adaptacja do zmian klimatu

Współpracujemy ze środowiskiem naukowym nad projektami innowacyjnymi dla branży i dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu.

Braliśmy udział w opracowaniu pierwszego polskiego wydania (2015) i kolejnego (2021) „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL pod redakcją dr hab. inż. Ewy Burszty Adamiak profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Instytut Inżynierii Środowiska).

Zrealizowaliśmy projekt badawczy we współpracy z dr inż. Beatą Grygierzec z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej) dotyczący roślinności stosowanej na dachach zielonych. Zobacz artykuł w „Dzienniku Polskim” Współpraca przedsiębiorców z naukowcami daje efekty na dachach i tarasachW wyniku projektu powstała specjalnie skomponowana autorska mieszanka sadzonek na dach ekstensywny i na zielony taras.

Z wynikami badań dotyczącymi doboru gatunków rozchodników do mieszanki pociętych pędów rozchodnika na dachy zielone w uprawie ekstensywnej można zapoznać się pobierając plik Grygierzec B. – IE_46_2015_135-142-1. Wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym braliśmy udział w Festiwalu Nauki w Krakowie. Zobacz relację telewizyjną z XIII Festiwalu Nauki.

Na zaproszenie Politechniki Krakowskiej prowadziliśmy zajęcia dla studentów, organizowaliśmy wizyty studyjne na obiektach referencyjnych i konsultujemy prace dyplomowe. Uczestniczymy w charakterze eksperta w zajęciach dydaktycznych dla studentów m.in. Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Politechnika ekspert dachy zielone PWolanski

Nasz portal tematyczny ZielonaInfrastruktura.pl współpracuje jako patron medialny z organizatorami znaczących wydarzeń: Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian, która odbywała się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Green on Nowoczesne Technologie dla terenów zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz kilkoma edycjami Forum Green Smart City – Głos nauki w walce ze smogiem na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Zrealizowaliśmy projekt badawczy dotyczący zjawiska miejskiej wyspy ciepła w Krakowie, negatywnych skutków urbanizacji, zrównoważonego rozwoju i adaptacji miast do zmian klimatu poprzez stosowanie na dużą skalę zielonych dachów.

Zobacz wyniki naszego projektu badawczego: Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa), Jakub P. Walawender, Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków; Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków