Referencje

Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Od 16 lat realizuje hydroizolacje dachów płaskich i tarasów membraną EPDM i zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje zielone dachy, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży.

Autor publikacji popularyzujących tematykę dachów zielonych oraz licznych publikacji na temat antykorzennych hydroizolacji EPDM. Prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką.

Uczestniczy w charakterze eksperta w zajęciach dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego pierwsze polskie wydanie (2015) i kolejne (2020) wytycznych.

Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ).

Referencje EPDM Resitrix SKW

Producent membran Resitrix SKW (EPDM) niniejszym udziela referencji firmie Piotr Wolański APK Dachy Zielone jako sprawdzonej, autoryzowanej firmie wykonawczej, realizującej prace hydroizolacyjne i poszycia dachowe z zastosowaniem naszych produktów. Firma APK Dachy Zielone zna bardzo dobrze technologię, została gruntownie przeszkolona i ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to firma wyspecjalizowana w tej technologii, stosująca EPDM Restrix SKW na bardzo wymagających realizacjach, w tym jako hydroizolację pod warstwy dachu zielonego. W ciągu wieloletniej współpracy firma APK Dachy Zielone zrealizowała ponad 15 000 m2 hydroizolacji i poszyć dachowych z zastosowaniem membran EPDM Resitrix SKW. Z całym przekonaniem rekomenduję firmę APK Dachy Zielone jako godną polecenia i cenioną za jakość pracy przez klientów oraz zleceniodawców. Witold Okoński, Carlisle Construction Materials GmbH pobierz plik Referencje EPDM Resitrix SKW pobierz certyfikat badania EPDM Resitrix SKW na antykorzenność zgodnie z wymaganiami FLL FLL-Certificate Resitrix SK W Full Bond

Referencje od firmy STRABAG Sp. z o.o.

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, Oddział Południe – Biuro Regionalne w Krakowie potwierdza, że firma Piotr Wolański APK Dachy Zielone współpracowała ze spółką STRABAG w 2016 roku jako podwykonawca tarasu zielonego na obiekcie biurowym należącym do Maspex – GMW Sp. z o.o. Sp. k. w Wadowicach. W tym czasie firma Piotr Wolański APK Dachy Zielone zaprojektowała roślinność na tarasie, dostarczyła specjalistyczne systemowe materiały i wykonała taras w technologii dachu zielonego. Zlecone prace zrealizowane zostały terminowo, profesjonalnie, zgodnie z wysokimi standardami, dokumentacją i sztuką budowlaną, przy sprawnej organizacji oraz dużym zaangażowaniu pracującego zespołu. Na tej podstawie mogę stwierdzić, że firma Piotr Wolański APK Dachy Zielone jest godnym polecenia przedsiębiorstwem. Dyrektor Techniczny Oddział Południowy Artur Szarwiło, Kraków 29.03.2019 pobierz plik referencje Strabag

Referencje od firmy Pro-Tronik

P.P.U. Pro-Tronik z siedzibą w Krakowie potwierdza, że firma APK Piotr Wolański z siedzibą ul. Kolna 12b w Krakowie na nasze zlecenie w okresie  listopad 2010r. – maj 2011r. wykonała 4 tarasy zielone oraz 2 tarasy użytkowe na budowie apartamentów „Tarasy na Woli” przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie. Inwestor deweloper „Doctor Q Bud” z Krakowa. Zakres prac obejmował hydroizolację metodą EPDM oraz montaż termoizolacji i warstw dachu zielonego. Wykonawca wywiązał się z powierzonych prac w ustalonym terminie, zgodnie z wymogami projektowymi oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i dużą starannością. P.P.U. Pro-Tronik, Kraków, dn. 20.02.2012r.

Referencje od firmy Łucz-Bud

P.H.U.B. „Łucz-Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w (26-600) Radom, przy ul. Paderewskiego 15 niniejszym zaświadcza, że firma APK Piotr Wolański z siedzibą w Krakowie przy ul. Kolnej 12b wykonywała na nasze zlecenie hydroizolację stropów nad garażami na powierzchni poza obrysem ścian zewnętrznych budynków wraz z warstwami wykończeniowymi na osiedlu trzech budynków wielorodzinnych „Apartamenty pod Magnoliami” w Krakowie przy ul. Smętnej 7. Roboty wykonywano w terminie od 28.03.2011 r. do 07.09.2011 r. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła: 61 251,71 zł netto. Wszystkie prace wykonane zostały w sposób profesjonalny, z zachowaniem umownych terminów, zgodnie z wiedzą i sztuką inżynierską oraz przepisami prawa budowlanego. Jesteśmy w pełni zadowoleni ze współpracy i polecamy innym inwestorom firmę APK Piotr Wolański, jako rzetelnego i solidnego wykonawcę prac budowlanych. Poniższe referencje wydaje się na prośbę zainteresowanego. Z poważaniem V-ce Prezes Zarządu ds. produkcji Krzysztof Mizera Radom, dn. 05.03.2012 r.