Zielone dachy solarne

Zielone dachy solarne

Bezpośredni importer i autoryzowany dystrybutor systemowych rozwiązań do zielonych dachów solarnych Optigruen (dachów biosolarnych Optigrun).

Dobór rozwiązań, doradztwo techniczne podczas projektowania dachu.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce dostarczaliśmy materiały na zielone dachy solarne.

Konsultowaliśmy projekt i dostarczaliśmy materiały do budowy pierwszego dachu biosolarnego Optigruen w Polsce.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wsparcia projektowego.

Doradzimy jakie rozwiązania będą optymalne dla Twojej inwestycji.

Stosując fotowoltaikę na dachach pokrytych zielenią uzyskuje się efekt synergii.

Połączenie paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego poprawia efektywność samej instalacji solarnej.

System Sun Root, który łączy dach solarny z zielonym i stanowi stojaki dla paneli fotowoltaicznych. Podstawową zaletą tego systemu jest to, że montując stojaki nie trzeba przebijać izolacji wodochronnej, co mogłoby stworzyć ryzyko przecieków hydroizolacji. Dopuszczalne obciążenie śniegiem stojaków Sun-Root Optigruen to maks. sk = 2,3 kN/m² (230 kg/m²).

Zaletą tego rozwiązania systemowego jest to, że nośniki fotowoltaiczne nie ingerują w konstrukcję dachu i warstwę hydroizolacji dachu oraz nie wymagają dużych obciążeń punktowych.

Właściwości  w razie działania siły ssącej  wiatru zostały przetestowane w tunelu aerodynamicznym.

Ponieważ roślinność biegnie pod modułami, duże części dachów mogą być nadal zazieleniane. Układ warstw zielonego dachu działa jako warstwa ochronna dachu przed ekstremalnymi temperaturami, promieniowaniem UV i IR, gradem i warunkami pogodowymi oraz chłodzi moduły fotowoltaiczne poprzez parowanie.

Miasta w Polsce opracowują mapy potencjału solarnego dachów na swoim terenie z uwagi na potrzebę większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji smogu. Powstają słoneczne dachy. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z programów, w których są środki na dofinansowanie instalacji solarnych.

Warto więc pamiętać, że zazielenianie dachów oraz instalacje solarne mogą być łączone, zwłaszcza na dachach płaskich. A zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością podnosi efektywność działania instalacji solarnych.

Jak podają najnowsze „Wytyczne dla dachów zielonych – Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” FLL jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu do dachów tradycyjnych) prowadzi do mniejszego nagrzewania modułów fotowoltaicznych, co poprawia sprawność takich modułów.

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na zielonych dachach ma też zalety techniczne, ponieważ system warstw dachu zielonego pełni rolę kotwiącą – stabilizuje panele fotowoltaiczne, nawet w przypadku silnych wiatrów i burz.

Temperatura eksploatacji modułów solarnych wpływa na ich sprawność. Temperatury powyżej 25°C prowadzą do spadku mocy, producenci modułów zakładają z reguły spadek mocy o 0,5% na jeden °C.

Chłodzenie w wyniku parowania z dachów zielonych może podnieść wydajność instalacji PV o nawet 5%. W porównaniu do dachów żwirowych, dachy zielone podnoszą wydajność paneli fotowoltaicznych dzięki temu, że temperatura otoczenia wokół paneli jest niższa.

Stosując fotowoltaikę na dachach pokrytych zielenią uzyskuje się efekt synergii. Połączenie paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego poprawia efektywność samej instalacji solarnej.

Przykładowy układ warstw zielonego dachu solarnego:

 

System „SolarGrünDach“ firmy Optigrün jest instalowany bez konieczności przebijania dachu. W tym celu stojaki do instalacji fotowoltaicznych Sun-Root są balastowane poprzez obciążenie strukturą dachu zielonego, która stabilizuje go i zabezpiecza przed siłą ssącą wiatru. Zaletą takiego rozwiązania systemowego jest to, że konstrukcja nośna instalacji fotowoltaicznej nie musi ingerować w konstrukcję dachu i izolację wodochronną, przez co, odpadają prace izolacyjne na dachu, które mogą powodować jego uszkodzenia. Dodatkowo system utrzymywany obciążeniem ze względu na niedużą pracochłonność i szybkie układanie jest tańszy niż tradycyjne stojaki mocowane do konstrukcji dachu. „SolarGrünDach“, zielony dach solarny, jest zaprojektowany tak, że na niewielkiej powierzchni jest możliwe ustawienie modułów w wąskich szeregach i tym samym wysokie uzyski. Roślinność znajduje się również pod modułami, dzięki włókninie kapilarnie rozprowadzającej wodę, można przez to pokryć zielenią duży udział powierzchni dachowych.

Na co warto zwrócić uwagę przy projektowaniu i realizacji ?
W przypadku rozwiązania SolarGrünDach już w fazie projektowania należy zaangażować wszystkich specjalistów wszystkich branż (dekarzy, firmę zajmującą się utrzymaniem ogrodów i kształtowaniem krajobrazów, instalatorów urządzeń solarnych), tak aby skoordynować poszczególne działania budowlane. Firma odpowiedzialna za ogrody i krajobraz może ułożyć kompletny „fotowoltaiczny dach zielony“, to znaczy stojaki instalacji solarnej i strukturę dachu zielonego. Zanim zostanie wprowadzona roślinność, instalator urządzeń solarnych montuje moduły i wykonuje prace elektryczne. Prace przy roślinności są wykonywane na koniec, aby rośliny nie uległy uszkodzeniu.

Optigrün dodatkowo tak dobiera strukturę warstw oraz roślinność, aby można było zapobiec konstrukcyjnie zacienianiu przez wysokie rośliny. I tak na przykład pod i przed modułami fotowoltaicznymi stosowane są nisko rosnące rośliny rozchodnikowe, podczas gdy na pozostałych powierzchniach nanoszone są mieszanki wyżej rosnących traw i ziół.

Współpracujemy z architektami, firmami wykonawczymi, klientami indywidualnymi i komercyjnymi.

Doradztwo techniczne, informacje i oferta: piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691

Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń lub napisz, przygotujemy ofertę, odpowiemy na pytania, doradzimy.