Cięte pędy rozchodników, rośliny na dachy zielone, sadzonki rozchodnika na dach

Pocięte pędy rozchodnika, rozchodniki na dach w multiplatach, rośliny na dachy zielone, łąki kwietne na dachach

Oferujemy pocięte pędy sedum i rośliny na zielone dachy i tarasy:

Pocięte pędy rozchodników, sadzonki pędowe rozchodnika, sprzedawane na kilogramy pocięte pędy sedum (inne spotykane nazwy: kiełki rozchodników albo kłącza rozchodników). Mieszanka ciętych pędów różnych gatunków rozchodnika. Rozchodniki na dach bezpośrednio ze szkółki rozchodników.

Sadzonki rozchodników w multiplatach (sadzonki rozchodnika w multipaletach), rozchodniki o średnicy bryły korzeniowej 2,5 cm i 4 cm, sadzonki rozchodniki na dach, dobór roślin

Maty rozchodnikowe (prekultywowane maty wegetacyjne) na zielony dach

Łąka kwietna na zielone dachy mieszanka siewna

Kwietna łąka na dachy zielone mieszanka siewna Optigruen typ A

Maty wegetacyjne na łąki kwietne na dachach zielonych (zioła, kwiaty, rozchodniki)

Jurajski Kobierzec – specjalnie skomponowana, przygotowana przez nas we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie autorska mieszanka sadzonek na dach ekstensywny i na zielony taras, składająca się z roślin występujących na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (pachnące zioła, rozchodniki, rośliny kwitnące). Rośliny są przystosowane do polskich warunków klimatycznych.

Rozrzucenie na przygotowanym wcześniej substracie pociętych pędów rozchodników to najtańsza metoda zazielenienia dachu w uprawie ekstensywnej.

Dostarczone pędy Sedum należy równomiernie rozrzucić na przygotowanej powierzchni ekstensywnego substratu dachowego, a następnie zagrabić, dzięki czemu cięte pędy rozchodnika będą miały lepszy kontakt z podłożem, co ułatwi ukorzenianie. Po rozrzuceniu na substracie pociętych pędów rozchodnika dach podlewamy przez okres 2-3 tygodni, kiedy to sadzonki pędowe Sedum będą wytwarzać korzenie przybyszowe i się ukorzeniać. Dach zielony ekstensywny nawadniamy również interwencyjnie, w czasie długo trwającej suszy. Rośliny podlewamy rano lub wieczorem, kiedy nie ma mocnego słońca.

Pocięte pędy rozchodników są w sprzedaży od kwietnia do listopada. Rozchodniki na dachy dostarczane są we wskazane przez Klienta miejsce niezwłocznie po ścięciu ze szkółki rozchodników. Mieszanka ciętych pędów zawiera co najmniej 5 różnych odmian rozchodników, które są sprawdzone w uprawie w warunkach klimatycznych panujących na terenie Polski (Grygierzec B. – IE_46_2015_135-142-1). Cięte pędy sedum pakowane są w  przewiewne worki.

Minimalne zużycie pociętych pędów rozchodników na dachu zielonym w uprawie ekstensywnej to 80 g/m2. Rekomendujemy zużycie 200 g-300 g ciętych pędów rozchodników na 1 m2, wtedy następuje szybsze zazielenienie powierzchni dachu.

Sadzonki rozchodnika w multiplatach na dach zielony. Rośliny ekstensywne na dachy zielone od producenta.

Produkt zgodny z wymaganiami „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“ FLL.

Na każdą dostarczoną partię produktu szkółka rozchodników wystawia zgodnie z ustawodawstwem UE paszport roślin. Dostarczamy rozchodniki na dachy, rozchodniki w multiplatach.

Dla tych wszystkich, którym zależy na utrzymaniu roślin w dobrej kondycji polecamy specjalistyczny nawóz na zielone dachy.

Chętnie przygotujemy ofertę i dostarczymy materiał na miejsce. Jeżeli jesteś klientem detalicznym, który we własnym zakresie realizuje swój dach lub taras zielony lub klientem inwestycyjnym, który chce kupić duże, hurtowe ilości materiału – zadzwoń lub napisz