Aktualności

Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę obywatelską „Zielone dachy”

Komisja Europejska opublikowała decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”). Celem są ułatwienia w tworzeniu ogrodów na dachach firm.

Takie zagospodarowanie niewykorzystanych dachów mogłoby przyczyniać się do ochrony środowiska i pomagałoby w działaniach związanych z potrzebą ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

Będziemy propagować tę inicjatywę obywatelską, jak tylko ruszy zbieranie deklaracji poparcia dla tego projektu.

Cele inicjatywy określono w następujący sposób: W Europie istnieje wiele obiektów handlowych z pustymi dachami. W większości przypadków dachy te nie są wykorzystywane w żadnym celu. Na dodatek dachy te pełne są tworzyw sztucznych i kamieni, materiałów, z których te dachy są wykonane. Miejsca te nie przyczyniają się zatem do korzyści dla środowiska, a raczej zwiększają szkody w środowisku. Skupienie uwagi na korzyściach dla środowiska wynika z obecnego kryzysu ekologicznego. Musimy przemyśleć i znaleźć sposoby zwiększenia świadomości na temat problemów związanych ze środowiskiem i przywrócenia zdrowej równowagi między naszym społeczeństwem, gospodarką i ochroną planety. Zasadniczym elementem planu jest więc wykorzystanie istniejących przestrzeni na dachach budynków. Pomysł polega na stworzeniu ogrodów na dachach różnych korporacji. W ten sposób niewykorzystane dachy mogłyby zostać przekształcone tak, aby przyczyniały się do poprawy środowiska i pomagały w walce kryzysem ekologicznym.

W szczególności proponuje się, aby pracownicy korporacji mogli jako wolontariusze uczestniczyć w pielęgnowaniu ogrodów na dachach, a państwa członkowskie mogły zachęcać przedsiębiorstwa do czynnego udziału w projektach za pomocą ulg podatkowych na koniec każdego roku podatkowego.

Wymieniono także postrzegane korzyści dla środowiska i samych korporacji. Według organizatorów inicjatywy zielone dachy mogą:

1) przyczyniać się do poprawy jakości powietrza;

2) pomagać w walce ze zmianą klimatu;

3) przynosić oszczędności energii;

4) poprawić filtrowanie i zatrzymanie wody;

5) przyczyniać się do powstawania siedlisk dzikiej fauny.

Uczestniczące korporacje zyskałyby na dobrej reputacji, motywacji dla pracowników i korzyściach podatkowych.

Więcej informacji na naszym portalu: zielonainfrastruktura.pl/europejska-inicjatywa-obywatelska-zielone-dachy/

źródło: eur-lex.europa.eu