Aktualności

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej

W zakończonym roku akademickim mieliśmy okazję prowadzić jako eksperci zajęcia dydaktyczne na Politechnice Krakowskiej. Zajęcia w zakresie tematyki dotyczącej dachów zielonych realizowane były w ramach przedmiotu „Adaptacja miast do zmian klimatu”.