Aktualności

Wystąpienie podczas konferencji w Krakowie, Sejmik Województwa Małopolskiego 09.2016

14.09.2016 w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, której inicjatorem było Stowarzyszenie DAFA.

Konferencja zorganizowana została we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Jednym z prelegentów był Piotr Wolański Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA.

Program konferencji obejmował tematykę dachów zielonych wskazując ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu.

Program konferencji:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:05 Otwarcie Konferencji

Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Witold Okoński – Prezes Stowarzyszenia DAFA

10:05 – 10.25 Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach.

10:25 – 10:45 Piotr Wolański, APK Dachy Zielone, Stowarzyszenie DAFA Czym jest dach zielony – omówienie struktury dachu zielonego na bazie modelu.

10:45 – 11.15 arch. kraj. Izabela Małachowska – Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architekura krajobrazu Berlin/Warszawa- na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Ogrody deszczowe w Instytucie Fizyki Berlin – Adlershof, Strategia zielonych dachów miasta Hamburg, Ogród na dachu Hali 100–lecia K.S. Cracovii w Krakowie.

11:5 – 11:40 Przerwa

11:40 – 11:50 Witold Okoński, Prezes Stowarzyszenia DAFA Wytyczne Stowarzyszenia DAFA dla dachów zielonych.

11:50 – 12.:20 Maria Stankiewicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) – na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA. Przykładowe realizacje zielonych dachów i żyjących ścian w polskich gminach. Przegląd źródeł finansowania.

12:20 – 12:40 Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Działania Województwa Małopolskiego na rzecz poprawy jakości powietrza.

Wydarzenie odbyło się w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jednym z patronów medialnych konferencji był nasz portal, zobacz relację z konferencji na www.ZielonaInfrastruktura.pl