Aktualności

Wystąpienie podczas Walnego Zgromadzenia DAFA

22.05.2014 Członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkali na Walnym Zgromadzeniu, by wspólnie podsumować miniony rok.

Podczas otwierającej spotkanie konferencji Piotr Wolański Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone omówił założenia programowe i działania podjęte przez Grupę, ukierunkowane na wydanie w Polsce wytycznych FLL w zakresie technologii dachów zielonych. Tegoroczne spotkanie DAFA zgromadziło blisko 100 uczestników.