Zielone dachy komercyjne

Zielony dach, stropodach zielony - oferta dla Inwestorów komercyjnych

Utrzymanie udziału powierzchni biologicznie czynnej i jednocześnie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych jest w mieście ogromnym wyzwaniem. Rozwiązaniem są zielone dachy.

Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego określają indywidualnie procent koniecznej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej, a przepisy budowlane pozwalają zakwalifikować dach zielony jako powierzchnię biologicznie czynną odzyskaną w połowie.

Dach zielony jest w takich przypadkach idealnym rozwiązaniem.

Jesteśmy autoryzowanym wykonawcą antykorzennej hydroizolacji EPDM Resitrix SKW i dachów zielonych oraz dystrybutorem materiałów i systemów do zielonych dachów firmy Optigruen (spełniających wymagania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL). Dostarczymy materiały i rośliny na stropodach zielony.

Konsultujemy projekty, doradzamy w trakcie realizacji, dostarczamy specjalistyczne materiały systemowe na dachy i tarasy zielone, wykonujemy zielone dachy. Oferujemy specjalne ceny inwestycyjne, wyceniamy materiały i koszt wykonania na podstawie przesłanego projektu. Przeprowadzamy ekspertyzy i wykonujemy naprawy wadliwie wykonanych zielonych dachów.

Jeśli realizujesz hotel, obiekt handlowy, biurowiec, restaurację, prestiżową siedzibę firmy i zależy Ci na podniesieniu atrakcyjności i wartości inwestycji, zwiększeniu przestrzeni użytkowej poprzez zagospodarowanie dachu, odtworzeniu zgodnie z wymogami warunków zagospodarowania zieleni na działce poprzez pokrycie stropów parkingów podziemnych zielenią lub poprzez odtworzenie zieleni stosując ją na dachu – zadzwoń lub napisz.